&1 Regulamin określa zasady korzystania z serwisu "Polskie Góry".

&2 Serwis ma na celu jak najszerszą promocję walorów turystycznych południowej Polski.

&3 W "Bazie noclegów" umieszczane będą wpisy wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe i turystyczne na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

&4 W "Bazie noclegów" nie będą umieszczane następujące wpisy:
a. wpisy które naruszają obowiązujące w Polsce prawo i dobre obyczaje
b. wpisy propagujące treści nazistowskie, antysemickie, pornograficzne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób

& 5 Wpis jest aktywowany przez właściciela obiektu podczas wypełniania formularza, jednak administrator ma prawo do jego usunięcia jeżeli będzie naruszał &4 regulaminu.
a. Dodający wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi.

&6 Dodawanie wpisów do "Bazy noclegów" jest płatne wg. cennika, umieszczonego na stronach serwisu w zakładce CENNIK
&7 Wpis jest aktywny BEZTERMINOWO, czyli opłata za dodanie oferty wnoszona jest tylko raz.

&8 Wpisy dokonywane są samodzielnie poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go do administratora [ o prawidłowym wysłaniu formularza dodający informowany jest e-mailem na adres podany w formularzu ].
a. Wpis można dodać wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z linkiem do strony www obiektu i administrator serwisu doda ofertę na podstawie strony internetowej bez żadnych dodatkowych kosztów.
b. przesłanie zamówienia e-mailem na dodanie wpisu uznawane jest za pełną akceptację powyższego regulaminu

&9 Każdy dodający ma prawo do nielimitowanej ilości edycji wpisów - sposób edycji opisany jest na stronie serwisu w zakładce Jak dodać?/Edycja.

&10 Dodający wpis poprzez wysłanie formularza i akceptację regulaminu oświadcza, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

&11 Administrator / właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte we wpisach.

&12 Płatności za dodaną ofertę należy dokonać w terminie 7 dni po otrzymaniu e-maila potwierdzającego dodanie wpisu do bazy noclegów serwisu, lub zrezygnować w tym terminie z wyświetlania oferty za pomocą e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. [ nie dotyczy osób wymienionych w punkcie 'e'].
a. Brak rezygnacji w terminie 7 dni od dodania oferty uważany jest za pełną akceptację usługi
b. Dane do płatności podane są w e-mailu potwierdzającym wpis.
c. Płatności można dokonać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na podane konto.
d. Po zaksięgowaniu płatności na koncie na adres dodającego wysyłany jest rachunek - który jest jednocześnie umową  między serwisem i dodającym wpis.
e. UWAGA !!! - rezygnacja z usługi w terminie 7 dni nie przysługuje osobom które nie wypełnią samodzielnie formularza tylko zamówią dodanie wpisu lub banerów u administratora serwisu. Zamówienie e-mailem dodania wpisu jest potwierdzeniem dokonania zapłaty w terminie 7 dni.

&13 Administrator nie zwraca poniesionych kosztów w przypadku:
a. Rozwiązanie umowy [ wykasowania wpisu ] na życzenie dodającego.
b. Usunięcia wpisu z "Bazy Noclegów" w związku z naruszeniem przez dodającego wpis &4 regulaminu w trakcie trwania okresu abonamentowego.

&14 Administrator zobowiązuje się do utrzymywania wpisów przez cały czas działalności serwisu [ nie krócej jak do 2022 roku ], z wyłączeniem maksymalnie 5 dni w ciągu każdego roku, które mogą być przeznaczone na ewentualną modernizację lub przebudowę serwisu.

&15 Reklamacji co do działania wpisu w "Bazie noclegów" można dokonać poprzez e-mail lub telefon do administratora - dane w zakładce KONTAKT.

&16 Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w części lub całości, zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania go na stronie serwisu, z wyłączeniem:
a. stary regulamin obowiązuje wszystkich którzy dokonali wpisów przed dniem opublikowania nowego regulaminu do końca ich okresu abonamentowego.

&17 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Firma / podmiot / osoba dokonujący wpisu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych ( dotyczy danych widocznych we wpisach reklamowych ) w celu świadczenia wybranej usługi w serwisie "Polskie Góry" i do celów administracyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Firma / podmiot / osoba dokonujący wpisu wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących bieżącego działania serwisu "Polskie Góry".


Właścicielem i administratorem serwisu jest:
Fotografix - Wojciech Konopka
Al. Tysiąclecia 151 m. 417
03-740 Warszawa
tel.: 505 892 371
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.