Park Krajobrazowy Beskidu Małego ma powierzchnię 258 km2 i położony jest między Beskidem Śląskim gdzie granicą jest Brama Wilkowicka a Beskidem Makowskim gdzie granicą jest dolina Skawy. Na terenie parku są trzy zbiorniki zaporowe położone w dolinie rzeki Soły: w Czańcu, Porąbce i Tresnej, tworząc tzw. „Kaskady Soły”. Cały teren parku poprzecinany jest licznymi rzekami i potokami, wszystkie w zlewisku Morza Bałtyckiego, są to głównie Biała, Soła i Skawa. Park jest udostępniony dla turystów, wyznaczone są w nim liczne szlaki piesze, rowerowe i konne. Administracyjnie park leży na terenie dwóch województw: śląskiego i małopolskiego.

Więcej informacji na temat Parku Krajobrazowego Beskidu Małego


beskid-maly