Każdy użytkownik zakładający konto w serwisie Polskie Góry (www.gorypolskie.eu) zgadza się na obowiązujące zasady Polityki Prywatności.

1. Wszelkie informacje zgromadzone w serwisie na temat jego użytkowników nie są przekazywane, użyczane ani sprzedawane innym instytucjom lub osobom trzecim.

2. Dane Osobowe - Użytkownik podczas korzystania z zasobów serwisu nie jest proszony ( nie ma obowiązku ) o podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Podczas zakładania konta w serwisie należy jedynie podać adres e-mail, jest on niezbędny do wygenerowania loginu i hasła a następnie do logowania w serwisie. Każdy z dodających ofertę swojego obiektu noclegowego ma prawo do otrzymania faktury na wpłaconą kwotę, w tym celu należy podać dane na kogo faktura ma być wystawiona: Imię Nazwisko / nazwa firmy; adres; NIP. Te dane nie są przechowywane w bazie serwisu ani w żaden sposób przetwarzane, służą tylko do celów księgowych.

3. Jawne Dane Osobowe - Wszelkie dane dotyczące reklamowanego obiektu mają charakter jawny, są widoczne dla wszystkich odwiedzających serwis i jako takie nie podlegają Polityce Prywatności. Serwis Polskie Góry nie ma możliwości ochrony tych danych przed innymi podmiotami, które mogą wykorzystać je do innych celów niż pierwotnie przeznaczone.

4. Komunikacja z użytkownikami serwisu - Serwis Polskie Góry ma prawo do wysyłania na adres e-mail podany podczas zakładania konta użytkownika wszelkich informacji dotyczących bieżącego działania portalu, między innymi są to wiadomości o chwilowych przerwach w działaniu serwisu, promocjach, zmianach w regulaminie i informacje dotyczące niektórych działań serwisów partnerskich: Warmia i Mazury - Informator Turystyczny ( infomazury.com.pl ); Baza Noclegowa ZANOCUJ ( www.zanocuj.eu ); Pomorze Polskie - Informator Turystyczny ( www.polskiepomorze.pl ).

                                                                                                                                Zespół Polskie Góry