tatry 1Jedyne wysokie góry Polski ciągną się imponującym grzbietem wzdłuż odcinka południowej granicy. Efektowną postać zawdzięczają nie tylko znacznej wysokości ( Gierlach 2655 m, u nas - Rysy 2499 m), ale i otoczeniu głębokimi kotlinami, których dna leżą na wysokości 500-700 m n.p.m. Do Polski należy tylko niewielka część masywu 160 km2 z ogólnej powierzchni 715 km2. Punktami skrajnymi Tatr są przełęcze Huciańska (na zachodzie) i Ździarska (na wschodzie). Tradycyjnie dzielą się na Zachodnie i Wschodnie - granicę wyznaczają Dolina Suchej Wody, przełęcz Liliowe i Dolina Cicha. W Tatrach Wschodnich wyróżnia się jeszcze Tatry Wysokie oraz Tatry Bielskie - nazwa od miasteczka Biała na Spiszu. Tatry Wysokie, zgodnie z nazwą, grupują najwyższe szczyty - obok Gierlacha są tu Łomnica, Lodowy Szczyt i Durny Szczyt - wszystkie na Słowacji. Najwyższe w Tatrach Zachodnich są Bystra i Starorobociański Wierch, w Tatrach Bielskich - Hawrań. Góry powstały w orogenezie alpejskiej, a ich budowa geologiczna jest różna dla obu części; Tatry Wysokie zbudowane są głównie ze skał magmowych, Tatry Zachodnie - ze skał osadowych i metamorficznych.
Krajobraz Tatr jest prawdziwie wysokogórski, pełen urwistych ścian, wierzchołków, żlebów, turni, grani. Wyjątkową urodę mają liczne jeziora, zwane stawami; najbardziej znanym z nich i największym jest Morskie Oko. tatry start 02Klimat jest surowy: na wysokości 1500 m średnia temperatura w styczniu wynosi minus 7°C, w lipcu - 11°C; śnieg zalega 5-8 miesięcy. Charakterystyczne są duże dobowe wahania temperatury, wysokie opady i częste zmiany pogody w ciągu dnia. Roślinność ma wyraźny układ piętrowy; wyróżnia się regiel dolny, regiel górny, kosodrzewinę, hale i najwyższe turnie. Wśród zwierząt warto wymienić niedźwiedzia brunatnego, rysia, orła przedniego, świstaka i kozicę. Od 1937 r. góry objęte są ochroną, której wyrazem jest założony w 1954 r. Tatrzański Park Narodowy.