Bieszczady - jedyna polska część Beskidów Wschodnich w okresie powojennym stały się znaczącą atrakcją turystyczną, odwiedzaną nie tylko ze względu na malowniczy krajobraz, ale i na pozostałości dość egzotycznej, mimo wielowiekowego sąsiedztwa, kultury ruskiej. Była to może w jakiejś mierze symboliczna rekompensata za utracone przez Polskę, a opiewane w przedwojennej turystyce pasma Czarnohory i Gorganów, ale też odkrycie dość dotąd marginesowego, choć zasługującego na poznanie, regionu.
bieszczady start 01Bieszczady ciągną się między Przełęczą Łupkowską i doliną Osławy na zachodzie a doliną Świcy na wschodzie. W obecnych granicach naszego kraju leży tylko część zachodnia pasma, bez najwyższego szczytu - Pikuja (1406 m), który przypadł Ukrainie. Nie są to góry szczególnie wysokie (z reguły 800-1200 m), ale na południu tworzą kilka wydatnych grzbietów górskich, jak Połonina Wetlińska (1253 m), Połonina Caryńska (1297 m) i najwyższa w polskich Bieszczadach Tarnica (1346 m). Stoki porastają lasy, głównie bukowo-jodłowe, sięgające 1100-1200 m. Powyżej nie ma piętra regla górnego, ale charakterystyczne dla tych gór łąki, zwane połoninami. Świat zwierzęcy wyróżnia się dzikością: w Bieszczadach mieszka ok. 40 niedźwiedzi (połowa polskich), 100-150 wilków, ok. 600 jeleni, borsuki, rysie, żbiki. W okolicach Woli Michowej i Widełek sztucznie zadomowiono żubry. Z rzadkich ptaków wymienić można orła przedniego, orlika, puchacza i bociana czarnego. Żyją tu także największy w naszym kraju wąż Eskulapa (do 180 cm długości) i jadowita żmija zygzakowata.
Najcenniejszymi obiektami kultury materialnej regionu są cerkwie drewniane. Prezentują one dwa typy - bojkowski i wschodniołemkowski. Najwybitniejszym przykładem pierwszego jest cerkiew w Smolniku nad Sanem, bieszczady start 02drugi reprezentują cerkwie w Rzepedzi i Turzańsku. Niestety znakomita większość zabytkowej zabudowy wiejskiej, zwłaszcza pozostałe po wysiedleńcach nienaruszone chałupy bojkowskie i łemkowskie, tartaki i młyny, uległy zniszczeniu w latach 1947-1956. Według niektórych danych ze 155 cerkwi zachowało się w tym okresie tylko 60, zatem aż 95 rozebrano lub zdewastowano. Dziś jedynie trzy zabytkowe cerkwie - w Ustrzykach Dolnych, Rzepedzi i Wielopolu należą do grekokatolików, kilka jest prawosławnych, a znakomitą większość zaadaptowano na świątynie rzymskokatolickie. Są też dwie nowe cerkwie greckokatolickie w Komańczy i Mokrem.
Bieszczady to region turystyczny, starający się dostosować do potrzeb zróżnicowanej klienteli (m.in. nowe luksusowe hotele w Ustrzykach Górnych i Wetlinie). Południowo-wschodnią, najbardziej atrakcyjną turystycznie część gór obejmuje od 1973 r. Bieszczadzki Park Narodowy. Zwiedzanie parku umożliwia sieć szlaków znakowanych, z których niektóre przeznaczone są dla turystyki konnej. Za najatrakcyjniejsze miejsca parku uważa się wspomnianą już Tarnicę - najwyższy szczyt ze wspaniałym punktem widokowym oraz Połoninę Wetlińską - rozległy masyw na wschód od Przełęczy Orłowicza, którego grzbietem prowadzi widokowy szlak. Punktem wypadowym w najwyższe partie są Ustrzyki Górne, natomiast Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze znajduje się w leżących w Górach Sanocko-Turczańskich Ustrzykach Dolnych. Ciekawostką turystyczną jest też bieszczadzka kolej wąskotorowa, kursująca na trasie Wola Michowa-Przysłup.